Senarai Universiti Awam (IPTA) di Malaysia

Senarai Universiti Awam (IPTA) di Malaysia | Panduan buat pelajar lepasan SPM/ STPM yang ingin melanjutkan pengajian ke Universiti Awam di Malaysia. Untuk makluman, Permohonan UPU sesi akademik 2018/2019 akan dibuka bermula daripada 5 Februari 2018 sehingga 10 April 2018. Menurut sumber daripada BPKP JPT, terdapat 20 buah universiti awam di Malaysia bagi program pengajian lepasan SPM/ Setaraf dan lepasan STPM/ Setaraf.

Senarai Universiti Awam (IPTA) di Malaysia

Seperti anda tahu sebelum ini Universiti Awam (UA) dikenali dengan istilah Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Tetapi ia telah ditukarkan kepada Universiti Awam bermula bulan Mac 2015. Manakala IPTA kini dirujuk kepada institusi pengajian yang lain seperti Politeknik dan Kolej Komuniti di Malaysia.

Senarai Universiti Awam (IPTA) di Malaysia

Berikut dikongsikan adalah senarai Universiti Awam (UA) di Malaysia yang turut memaparkan nombor telefon dan cara hubungi dan laman web :

Kategori Universiti Awam Malaysia

A. Universiti Penyelidikan

● Universiti Malaya (UM)

● Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

● Universiti Sains Malaysia (USM)

● Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

● Universiti Putra Malaysia (UPM)

B. Universiti Komprehensif

● Universiti Teknologi MARA (UiTM)

● Universiti Islam Antarabangsa MaMalaysia (UIAM)

● Universiti Malaysia Sabah (UMS)

● Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

C. Universiti Berfokus

● Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

● Universiti Utara Malaysia (UUM)

● Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

● Universiti Malaysia Pahang (UMP)

● Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

● Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

● Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

● Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)

● Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

● Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

● Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

Senarai Alamat Universiti Awam (UA) Terkini

1) Universiti Teknologi MARA (UiTM)

PENGARAH

BAHAGIAN PENGAMBILAN PELAJAR

BANGUNAN INOVASI

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

40450 SHAH ALAM

SELANGOR

Tel: 0355443195/ 0355443198/ 0355442798

Faks: 0355438534

Emel: bpp@salam.uitm.edu.my

Web: www.uitm.edu.my

2) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

PENDAFTAR

BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

HANG TUAH JAYA

76100 DURIAN TUNGGAL

MELAKA

Tel: 063316086/ 063316078/ 063316077/ 063316073

Faks: 063316079

Emel: bpa@utem.edu.my

Web: www.utem.edu.my

3) Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

JABATAN PENGURUSAN AKADEMIK

BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

21030 KUALA TERENGGANU

TERENGGANU

Tel: 096684532/ 096684219

Faks: 096684143

Emel: akademik@umt.edu.my

Web: www.umt.edu.my

4) Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

PENGARAH

BAHAGIAN REKRUTMEN DAN KEMASUKAN PELAJAR

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (A & A )

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

81310 JOHOR BAHRU

JOHOR

Tel: 075537645/ 075537573/ 075537795/ 075537809

Faks: 075537646

Emel: upa@utm.my

Web: www.utm.my

5) Universiti Malaya (UM)

Admission & Records Section

Academic Division

New Exam Building

University of Malaya

50603 Kuala Lumpur

MALAYSIA

Tel: +603-7967 3278 / 3440 / 3441 / 3502 / 3280

Fax: +603-7967 3449

Email: skr@um.edu.my

6) Universiti Putra Malaysia (UPM)

KETUA PENTADBIRAN AKADEMIK&ANTARABANGSA

BAHAGIAN KEMASUKAN

TINGKAT 1, BANGUNAN CANSELORI PUTRA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

43400 UPM SERDANG

SELANGOR

Tel: 1800 22 5587

Fax: +603 8948 7273

Email: marketing@upm.edu.my

Web: http://www.upm.edu.my

7) Universiti Tun Hussein Onn maMalaysia (UTHM)

TIMBALAN PENDAFTAR

PEJABAT PENGURUSAN AKADEMIK

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PARIT RAJA

86400 BATU PAHAT

JOHOR

Tel: 074537690/ 074537375/ 074537689/ 074537685

Faks: 074536085

Emel: pa@uthm.edu.my

Web: www.uthm.edu.my

8. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

PENDAFTAR

BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

JALAN SLIM

35900 TANJONG MALIM

PERAK

Tel: 054506932/ 054506929/ 054506930

Faks: 054582670

Emel: akademik@upsi.edu.my

Web: www.upsi.edu.my

9) Universiti Sains Malaysia (USM)

TIMBALAN PENDAFTAR KANAN

BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK

[SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR]

ARAS 2 BANGUNAN CANSELORI, USM

11800 MINDEN

P.PINANG

Tel: 046533196/ 046535168

Faks: 046533328

Emel: admissions@usm.my

Web: www.usm.my

10) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK

PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

43600 UKM BANGI

SELANGOR

Tel: 0389118463/ 0389118464/ 0389118465

Faks: 0389118471

Emel: akad@ukm.edu.my

Web: www.ukm.my

11) Universiti Utara Malaysia (UUM)

JABATAN HAL EHWAL AKADEMIK

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

UUM SINTOK

06010 SINTOK

KEDAH

Tel: 049283309/ 049283334/ 049283324/ 049283323

Faks: 049283305

Emel: heanet@uum.edu.my

Web: hea.uum.edu.my

12) Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

PENDAFTAR

BAHAGIAN PENGAJIAN PRASISWAZAH

ARAS G, BANGUNAN CANSELORI

UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

94300 KOTA SAMARAHAN

SARAWAK

Tel: 082581166/ 082581056/ 082581063/ 082581165

Faks: 082581048

Emel: adminbpps@unimas.my

Web: www.unimas.my

13) Universiti Malaysia Sabah (UMS)

BAHAGIAN PERKHIDMATAN AKADEMIK

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

JALAN UMS

88400 KOTA KINABALU

SABAH

Tel: 088320213/ 088321259/ 088320053/ 088320701

Faks 088320090

Emel: pejakdmk@ums.edu.my

Web: www.ums.edu.my

14) Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

KETUA PENOLONG PENDAFTAR

BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

KEM SG BESI

57000 KUALA LUMPUR

W.P. KUALA LUMPUR

Tel: 0390513400/ 0390513453/ 0390514602

Faks: 0390562511

Emel: akademik_bpa@upnm.edu.my

Web: www.upnm.edu.my

15) Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

KETUA

BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK

KAMPUS GONG BADAK

21300 KUALA NERUS

TERENGGANU

Tel: 096687704/ 096687762/ 096687963/ 096688888

Faks; 096687843

Emel: bpa@unisza.edu.my

Web: www.unisza.edu.my/bpa

16) Universiti Malaysia Pahang (UMP)

BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK (BPA)

CANSELERI TUN ABDUL RAZAK

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

26600 PEKAN

PAHANG

Tel: 094245252/ 094245263/ 09424526/ 094245269

Faks: 094245262

Emel: bpa@ump.edu.my

Web: www.ump.edu.my

17) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

KETUA

BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA

BANDAR BARU NILAI

71800 NILAI

N.SEMBILAN

Tel: 067988144/ 067988331/ 067988102/ 067988103

Faks: 067986023

Emel: bpa@usim.edu.my

Web: www.usim.edu.my

18) Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

BAHAGIAN PENTADBIRAN AKADEMIK

UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN,

KAMPUS BACHOK,

BEG BERKUNCI NO. 01,

16300 BACHOK

KELANTAN

Tel: 097797010/ 097797027/ 097797005

Faks: 097797002

Emel: akademik@umk.edu.my

Web: www.umk.edu.my

19) Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

UNIT KEMASUKAN DAN REKOD PELAJAR,

BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK,

JABATAN PENDAFTAR, UNIMAP,

TKT. 3, BANGUNAN KWSP, JALAN BUKIT LAGI,

01000 KANGAR

PERLIS

Tel: 049798706/ 049797941/ 049797940

Faks: 049798703

Emel: kemasukan@unimap.edu.my

Web: www.unimap.edu.my

20) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK DAN

KEMASUKAN

UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA

JALAN GOMBAK

53100 KUALA LUMPUR

W.P. KUALA LUMPUR

Tel: 0361964000/ 0361964040/ 0361964047/ 0361964048

Faks: 0361964724

Emel: admissions@iium.edu.my

Web: www.iium.edu.my

Semoga perkongsian tentang senarai Universiti Awam IPTA ini dapat dijadikan panduan kepada pelajar yang ingin melanjutkan pengajian di universiti-universiti tempatan. Selamat membuat permohonan UPU sesi akademik 2018/2019.

Leave a Reply

%d